Outside of the concepts of misdeed and good deed, there is a field. I will meet you there.

Fortbildningar om islam & muslimsk kultur –för personal inom offentlig sektor

Vi är ledande i Sverige på fortbildningar om islam och muslimsk kultur. Kurserna är riktade till personal inom offentlig sektor som i sin yrkesroll kommer i kontakt med muslimer från olika kulturer.

Sedan 2006 har vi genomfört 151 kurser runt om i landet och genom dessa utbildat 3 000 anställda inom kommun, skola, vård och omsorg, socialtjänst, polis, brandförsvar, m m.

Kursinnehållet anpassas efter hur arbetsplatsens behov ser ut, och kan även erbjuda kortare seminarier eller föreläsningar.

Vi kan även göra längre utbildningar för arbetsplatser. Exempelvis genomförde vi en extensiv utbildning för varje medarbetare på Arbetsförmedlingens EU-financierade projekt FAMU (För arbete mot utanförskap) som pågick under tre år.

Kurser i personlig utveckling (Mindfulness)

Våra kurser om mindfulness är riktade till alla. Vi kan utforma kurser för företag och privatpersoner. Kursen handlar inte om islam som religion och man behöver inte vara intresserad av islam, eller vara religiös, för att gå kursen.

Kursen är utvecklad av en framstående muslimsk vetenskapsman, filosof och sufier som heter Fadhlalla Heari som i dag verkar i Sydafrika. Kurskonceptet heter ASK (Academy of Self knowledge).

Mer information om kursen kommer inom kort.

Grundkurser i islam

Våra grundkurser om islam är främst riktade till muslimer eller personer som har ett personligt intresse av att lära sig mer om islam som religion.

Dessa bedrivs i form av studiecirkel och sker i samarbete med NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet). Kurserna är kostnadsfria.

Övriga kurser

Just nu pågår en kurs för personer som vill ta emot skolklasser till moskén.

I framtiden kommer vi även att erbjuda fler kurser i olika ämnen.

>> Fortbildningar

>> Personlig utveckling

>> Grundkurs islam

>> Övriga kurser

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT