Ah! Joyous is the soul that saw its own faults.

STUDIEBESÖK TILL MOSKÈN

Mohammad Muslim Eneborg

Mohammad Muslim är utbildad imam och tjänstgör som sådan på deltid i Ayshamoskén i Stockholm. Han grundade Det Yttersta Trädet  2001 och är dess ordförande. Han har arbetat som lärare på Kista folkhögskola. Idag är han även verksamhetsansvarig på ett personlig assistansföretag som heter Inleva AB.

Våra guider

Vi som tar emot studiebesök har flera saker gemensamt: vi är uppvuxna i Sverige och ser det som naturligt att vara både svensk och muslim. Vi talar alla svenska, är tillräckligt kunniga inom islam samt har en fast förankring i den svenska kulturen.

Nedan kan du läsa lite mer om vilka vi är. Vi ser fram emot att välkomna er till ett studiebesök till moskén!

Max Dahlstrand

Max driver sedan 2001 Det Yttersta Trädet tillsammans med Mohammad Muslim. Han arbetar idag även som verksamhetssamordnare på ett litet assistansföretag men har haft ett flertal ledande positioner på organisationsnivå inom föreningslivet, bland annat på IOGT-NTO i Stockholms distrikt. Han har i grunden en mastersutbilning i arkitektur från USA. Idag är han verksamhetssamordnare på assistansföretaget Inleva AB.

Max har tagit emot studiebesök av skolklasser och andra grupper sedan 2003.

Frédéric Brusi

Frederic är student och amanuens vid avdelningen för Mellanösterns språk och kulturer vid Stockholms Universitet. Han har också bedrivit teologiska studier i Egypten.

Hans intresseområden är lokala religiösa traditioner i södra Egypten, spänningsfälten 'tradition' och 'modernitet' samt islam som minoritetsreligion och teologisk historia.

Fatim Nurdin Muslim

Fatim har tagit emot studiebesök sedan 2014.

 

STARTSIDAN

Det Yttersta Trädet (Sidratul-Muntaha) ideell förening, Enhagsvägen 18, 187 40 TÄBY

KONTAKT